Αγαπητοί επισκέπτες,
Οι Δελινοδιαδρομές περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον φωτογραφίες του Τριγωνικού Κοζάνης, φωτογραφίες από διαδρομές και πορείες που έγιναν κοντά στο χωριό και στην γύρω περιοχή, καθώς επίσης βίντεο σχετικά με το χωριό.

Δελινοπαλιές

Όλα τα άλμπουμ

Βίντεο που αφορούν το χωριό μας

5/1/11

Τα Άγια θεοφάνεια

Τα Άγια θεοφάνεια
 
Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός
η χαρα μεγάλη κι ο αγιασμός.

Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
κάθετ' η κυρά μας η Παναγιά.

Όργανo βαστάει, κερί κρατεί
και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί.

Άϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή
βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί.

Ν' ανεβώ επάνω στον ουρανό
να μαζέψω ρόδα και λίβανο.

Καλημέρα, καλημέρα,
Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά
Απολυτίκιον. Ήχος α’ 

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε,
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις·
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι,
αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα·

και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς,
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές.
Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός,
και τον κόσμον φωτίσας δόξα σοι.